Zespół

Świadczymy szeroką pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i prawnych.
Celem Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz profesjonalna obsługa naszych Klientów. Szczególną uwagę poświęca się poszanowaniu zasad etyki związanych z wykonywaniem zawodu adwokata oraz dostosowaniem świadczonych usług prawnych do wymagań i preferencji Klienta. W ramach oferowanych Państwu usług prowadzimy współpracę z wieloma specjalistami z poszczególnych dziedzin prawa.


ADWOKAT

Anna Gieniusz - Kłubowicz

Od 2001 roku jestem adwokatką oraz przedsiębiorcą – właścicielką Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku.
Od 2012 roku własna siedziba Kancelarii mieści się w lokalu w centrum miasta w budynku Hotelu „Esperanto” przy Alei Bluesa.
Od wielu lat działam w samorządzie zawodowym adwokatów jako członek kilku komisji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku oraz w pionie dyscyplinarnym jako Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Od 2011 roku prowadzę zajęcia z aplikantami adwokackimi naszej Izby z prawa konstytucyjnego.

W trakcie drogi zawodowej zajmowałam się i zajmuję obsługą towarzystw ubezpieczeniowych oraz obsługą prawną wielu podmiotów - spółek, spółek samorządowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Współpracuję ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz stowarzyszeniami, również w zakresie roszczeń dotyczących prawa budowlanego.

Oprócz powyższego od ponad dwudziestu lat pomagam Klientkom i Klientom we wszelkich aspektach prawnych życia rodzinnego, tam gdzie życie styka się z regulacją prawną – w sprawach rozwodów, separacji, alimentów, kwestiach opieki i kontaktów z dziećmi, podziałach majątków i spadków, również wówczas, gdy pojawiają się problemy prawno-gospodarcze i karne.


ADWOKAT

Violetta Edyta Cylwik

Ukończyłam Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1988 roku, po czym pracowałam na stanowisku sędziego.
Od stycznia 2005 roku wykonuję zawód adwokata.
Od 2010 r. działam również w adwokackim samorządzie zawodowym, najpierw jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, a od czerwca 2016 r. jako Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Specjalizuję się w prawie karnym oraz rodzinnym i opiekuńczym.
Jestem od 2018 r. również mediatorem Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku.
Jestem wieloletnim wykładowcą aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Białymstoku, byłam członkiem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego oraz także wielokrotnym członkiem Komisji Egzaminacyjnych sprawdzianów i kolokwiów rocznych.

Otrzymałam odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

Malwina Skarzyńska

Jestem absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukończyłam także studia magisterskie z zakresu stosunków międzynarodowych na Wydziale Ekonomii. Obecnie jestem aplikantką 3 roku aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku. Aplikację odbywam pod patronatem mecenas Anny Gieniusz – Kłubowicz. W trakcie pracy zawodowej w kancelarii zdobywam cenne doświadczenie głównie z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz karnego. Pod czujnym okiem Pani Mecenas staram się zrozumieć problemy naszych klientów i znaleźć najlepsze z prawnego punktu widzenia dla nich rozwiązanie.
W celu doskonalenia swoich zawodowych umiejętności uczestniczę w licznych szkoleniach oraz konferencjach naukowych. M.in. ukończyłam szkolenie na mediatora organizowane przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Poza pracą cenię sobie czas spędzony w gronie znajomych, a w wolnych chwilach sięgam po dobrą książkę.

Weronika Sołkiewicz

Jestem absolwentką prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a obecnie doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku i aplikantką adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku. Aplikację odbywam pod patronatem mec. Anny Gieniusz-Kłubowicz.
Jestem członkiem Komisji Prawnej w Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
Od wielu lat pracuję jako wolontariusz w Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie nieodpłatnie udzielam porad prawnych z zakresu prawa uchodźczego i prawa administracyjnego osobom niezamożnym. Swoje zainteresowania naukowe koncentruję wokół prawa uchodźczego.

Aleksandra Wróblewska

Jestem absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2019 roku jestem członkiem Izby Adwokackiej w Białymstoku. Aplikację adwokacką odbywam pod patronatem adw. Violetty E. Cylwik. Krąg moich zainteresowań obejmuje w szczególności sprawy z zakresu prawa karnego oraz prawa rodzinnego. Aktywnie zajmuje się również obsługą korporacyjną spółek kapitałowych.

Wojciech Pawłowski

Praktykant Kancelarii, już w okresie nauki w liceum uczestniczył w debatach oksfordzkich organizowanych przez szkołę jak i poza nią mierząc się z innymi klubami debat w Polsce, brał udział w organizowanych debatach przez podmioty takie jak WOAK w Białymstoku czy ogólnopolskie zawody Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich, organizowanych przez Fundację Edukacyjną G5.
Obecnie student III roku Prawa na Wydziale Prawa UwB w Białymstoku. Oprócz rozwoju w kierunku humanistycznym interesuje się szeroko pojętą sztuką, głównie historią malarstwa, muzyką oraz poezją.