Prawo karne oraz karne skarbowe

 • obrona podejrzanego w postępowaniu prokuratorskim
 • obrona oskarżonego w postępowaniu karnym przed sądem
 • reprezentacja pokrzywdzonego przestępstwem
 • reprezentacja skazanego - przerwa w karze, zwolnienie warunkowe, dozór elektroniczny

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwód
 • separacja
 • kontakty z dzieckiem
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • rozdzielność majątkowa
 • podział majątku wspólnego małżonków - w trakcie małżeństwa i po rozwodzie

Prawo cywilne

 • roszczenia z umów - rękojmia, gwarancja, nienależyte wykonanie umowy
 • odszkodowania
 • umowa o roboty budowlane
 • zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności

Prawo spadkowe

 • zachowek
 • testament - dziedziczenie
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • odrzucenie spadku

Prawo gospodarcze

 • reprezentacja podmiotów gospodarczych: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych i kapitałowych - obsługa prawna, prawo korporacyjne; reprezentacja przed sądem i organami administracji